1996 Foundation PSDM 
during BMS year meeting

Verslag BMS ledenvergadering 5 juli 1996

De voorzitter Theo Stijnen opent de vergadering met een totaal aantal aanwezigen van ca. 25 personen (inclusief het bestuur). Er zijn geen mededelingen van het bestuur.

Besloten wordt het gepubliceerde Huishoudelijke Reglement voor een jaar te gebruiken en vervolgens te evalueren, waarna een definitief reglement opgesteld wordt. Vragen worden gesteld over de formele status van de werkgroepen en de werkgroepbesturen en of werkgroepen ook leden kunnen hebben. Het laatste is niet het geval, zodat de term “werkgroepbestuur” minder geslaagd lijkt.

Als bestuur van de Biometrische Sectie wordt voorgedragen dr Theo Stijnen (voorzitter), drs Paul Goedhart (penningmeester) en ir Rudolf Hoogenveen (secretaris). Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, wordt het voorgedragen bestuur gekozen.

De volgende werkgroepen worden door het bestuur ingesteld. (1) De werkgroep Wagenings Biometrie Colloquium waarvan nog geen bestuur bekend is; (2) de werkgroep Medische Statistiek met als bestuur dr Vaclav Fidler (voorzitter), dr Koos Zwinderman en dr Hubert Schouten; (3) de werkgroep Pharmaceutical Statistics and Data Management (PSDM) met als voorzitter Paul Koopman. De activiteiten van de werkgroepen worden aangekondigd in het VVS bulletin.

De vraag wordt gesteld waarom er geen Biologische werkgroep opgericht wordt. Daarvoor zijn verschillende redenen: tot nu toe was daarvoor binnen de VVS weinig aandacht en tevens hebben de biologen hun eigen netwerk. Het is een gebied tussen de oude LBS en MBS, en er bestaat reeds een werkgroep Statistiek en Ecotoxicologie. Zoals reeds afgesproken neemt het BMS bestuur contact op met deze werkgroep over teotreding ervan tot de sectie.

De jaarlijkse BMS activiteiten bestaan uit 2 sectie-brede activiteiten (najaar en einde voorjaar) en 1 of 2 werkgroep-specifieke activiteiten (begin voorjaar). Om het jaar wordt een meerdaagse sectie-brede bijeenkomst gehouden. De eerstvolgende is op 23-25 april 1997 te Woudschoten.

De concept overeenkomst met de ANed wordt uitgedeeld en besproken. Sommige zinsneden beschrijven meer een wenselijke situatie dan formeel mogelijk is en dienen anders geformuleerd te worden. Het bestuur zal een nieuwe versie opstellen.

Vervolgens worden opmerkingen gemaakt over de opleiding van biometrici en over de registratie en certificering. Deze onderwerpen keren regelmatig terug op BMS en VVS ledenvergaderingen. Het VVS bestuur heeft op de laatste ledenvergadering certificering voorlopig van de VVS agenda verwijderd omdat zij daarvoor te weinig steun van de secties kreeg. Binnen de BMS bestaat hiervoor duidelijk meer belangstelling. Het BMS bestuur zal het komend jaar aandacht besteden aan genoemde onderwerpen.

Rudolf Hoogenveen, secretaris BMS-VVS