1996 Annual report 1996

BMS Jaarverslag 1996

Oprichting

De vroegere Landbouwkundige Sectie (LBS) en de Medisch-Biologische Sectie (MBS) van de VVS zijn per 1 januari 1996 gefuseerd tot de BioMetrische Sectie (BMS). Vanaf 6 november heeft de BMS formeel ook de binnenlandse activiteiten van de Afdeling Nederland van de International Biometric Society (ANed-IBS) overgenomen. De BMS had over 1996 366 leden inclusief 3 student-leden.

Bestuur

De BMS is 1996 gestart met een voorlopig bestuur bestaande uit dr. Theo Stijnen (voorzitter, EUR, Rotterdam), drs. Paul W. Goedhart (penningmeester, GLW-DLO, Wageningen) en ir. Rudolf T. Hoogenveen (secretaris, RIVM, Bilthoven). Het voorlopige bestuur is op de Algemene Ledenvergadering van 5 juli 1996 formeel gekozen.

Activiteiten

De BMS kent voorlopig drie specifieke aandachtsgebieden, waarvoor door werkgroepen activiteiten georganiseerd worden. Dit zijn de Werkgroep Wagenings Biometrie Colloquium, de Werkgroep Medische Statistiek en de Werkgroep Pharmaceutical Statistics and Data Management (APSD). Daarnaast werden door de BMS in samenwerking met de ANed de onderstaande activiteiten georganiseerd.

Tijdens de Statistische Dag werden parallelsessies georganiseerd door (nog) de Landbouwkundige Sectie en de Medisch-Biologische Sectie. De sprekers waren dr A.H. Kroese en dr. M.C.M. de Jong over “Het opzetten en analyseren van transmissie-experimenten”, dr H. van der Voet over “Voorspellen met relatief complexe modellen: evaluatie van voorspellend vermogen”, dr P. Verweij over “Voorspellende waarde en goodness-of-fit in de analyse van overlevingsduren” en drs P.G.M. Peer over “Interval carcinomen in een screeningsprogramma voor borstkanker: gemist bij screening of snel gegroeid?”.

Op 30 mei werd de Biometrische Dag georganiseerd, gewijd aan het onderwerp; “groei”. Tijdens de dag werd de tweejaarlijkse Biometry Award uitgereikt aan dr F.A. van Eeuwijk voor zijn artikel “Multiplicative Interaction in Generalized Linear Models”.

Naar aanleiding van de toekenning van de Biometry Award was de najaarsbijeenkomst van de BMS op 6 november gewijd aan het thema “Genotype x milieu interactie”. Sprekers waren dr ir J-B Denis (Versailles, Fankrijk) en dr F.A. van Eeuwijk.

Het Wagenings Biometrie Colloquium organiseerde verschillende lezingenmiddagen. Op 6 maart met als thema “Validatie van modellen”, op 5 juni over “Ordinale data”, op 25 september met als thema “Smoothing vanuit verschillende hoeken”, en op 4 december over “Survival Analysis”.

De APSD organiseerde wetenschappelijke bijeenkomsten op 12 september over “Drug Safety and Statistical Analysis” en op 16 december met als thema “Data Management en Standaardisatie”. Rudolf Hoogenveen, secretaris BMS